Notice: Trying to get property 'taxonomy' of non-object in /home/vardport/public_html/wp-content/plugins/hajagency-search-plugin/hajagency-search-plugin.php on line 59

Notice: Trying to get property 'taxonomy' of non-object in /home/vardport/public_html/wp-content/plugins/hajagency-search-plugin/hajagency-search-plugin.php on line 59
Month: September 2020 | Vårdporten
Skip to content

Läkaren tipsar på hur du hanterar du din hälsoångest

Göteborg 7:e oktober 2020

Den brittiske journalisten Max Foster på CNN anser att en av de stora anledningarna till Storbritanniens och Sveriges olika kurvor är Sveriges tydliga riktlinjer. Storbritannien är ett av de länderna som drabbats hårdast i Coronans andra våg medan Sverige är ett av de länder med minst antal döda.

Max foster menar att efter de höga siffrorna med insjuknande och döda i våras är Sverige nu ett av de länder med minst Corona relaterade dödsfall. Fox utvecklar sitt resonemang om bland annat konsekvenserna av Storbritanniens mildare restriktioner samt Sveriges mer långsiktiga strategi i videoinslaget.

Källa: CNN Network

Efter upptäckta mässlingfall kontaktas patienter

Göteborg 11:e augusti 2020

En patient som sökt vård på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 30 juli har visat sig ha den mycket smittsamma virussjukdomen mässling. Smittspårning pågår nu enligt rutin. Mässlingsfall i Sverige har varit ytterst ovanliga de senaste decennierna men nu har det alltså inkommit ett bekräftat fall.

Smittspårning innebär i det här fallet att personal från Smittskydd Stockholm tillsammans med verksamheterna kartlägger hur många personer som kan ha varit utsatta för smitta. Vi kontaktar de som kan ha varit utsatta.

Behövs det sätter vi in förebyggande åtgärder, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm. Förebyggande behandling ges vid behov De personer som kontaktas får rådet att de, om de skulle vara mottagliga för mässling, bör vara uppmärksamma på sjukdomssymptom fram till och med den 15 augusti.

Sök endast vårdkontakt vid behov

Tidiga tecken på mässling kan till exempel vara hög feber, förkylningssymptom, torrhosta och röda ögon. Om någon exponerad skulle insjukna får personen information om hur vårdkontakt kan sökas vid behov. Vissa erbjuds förebyggande behandling om det bedöms vara möjligt och ha effekt.

Den som är orolig för att ha blivit smittad av mässling kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för att få hjälp att bedöma symtom eller för att få råd om var man kan söka vård. Vid misstanke om mässlingssmitta är det viktigt att inte besöka vården utan att först ringa 1177. Fakta De som har haft mässling har ett livslångt skydd.

Först 1980 startade ett landsomfattande vaccineringsprogram

De flesta som är födda före 1960 har haft mässling. Personer som är födda 1960 – 1980 har inte vaccinerats genom det allmänna vaccinationsprogrammet medan födda efter 1980 i allmänhet har fullgott skydd. Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet och täckningen i Stockholms län är över 96%. Den som är osäker på sitt skydd kan rådgöra med sin vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.

Kontakta alltid 1177 eller Vårdporten vid misstanke

Eftersom mässling är mycket smittsamt ska man, om man misstänker symptom, alltid ringa först till 1177 eller hitta rätt vårdcentral på vardporten.se i stället för att åka direkt till en. Den som behöver träffa en läkare kan då gå direkt till ett undersökningsrum, och därmed undvika att smitta andra.

Det kommer inte att hjälpa med vaccin den här gången.

Text uppdaterad 22:e september 2020

Enligt Harvards smittskyddsforskare Marc Lipsitch kommer 45-70% av världens befolkning vara smittade av Coronaviruset om cirka ett år. Om vi sätter allt vårt hopp till ett vaccin har vi stora problem menar Yale professorn Jason Schwartz

Det är inga uppmuntrade besked vi får från andra sidan Atlanten.

Jason menar i likhet med Lipsitch att eftersom ett vaccin kommer ta minst ett år att framställa är smittan då så pass utbredd att vaccinet kommer vara mer eller mindre verkningslöst.

Det är bara att läsa de inhemska nyheterna här i Sverige för att se hur fort sakernas tillstånd förändras. Sverige har ju valt att ta en annan väg en majoriteten av Västvärlden så här långt. Utfallet av det står skrivet i stjänorna.

Men allt är inte negativt, då både Lipsitch och  Jason menar att eftersom majoriteten av de smittade kommer att ha mer lindriga symptom allt eftersom sjunker dödssiffrorna och på sikt kommer viruset precis som alla virus gör, att retirera. Då har vi har helt enkelt blivit “gruppimmuna”.

Den stora frågan är om vi då har lärt oss en läxa om hur fort en pandemi kan uppstå och hur sårbara vi i denna tidsålder verkligen är? Det som dock är ännu viktigare är att lära oss att hålla våra vaccin uppdaterade för den dagen det kommer ett Corona 2.0 så vi då kan minimera framställningstiden för det vaccinet.

 

Tegnells nya teori angående Sveriges höga dödstal.

18:e september 2020

En av de största anledningarna till Sveriges höga dödstal i Covid-19 jämfört med våra grannländers beror på fjolårets milda influensa enligt Anders Tegnell. – Länder med en ganska låg dödlighet i sina influensor de senaste åren, som Sverige haft, har en väldig hög överdödlighet i covid-19, säger Tegnell till Dagens Nyheter.

Sveriges dödstal under coronapandemin närmar sig i dag 6.000 personer. Samtidigt har Finland rapporterat 337 dödsfall och i Norge har endast 265 personer avlidit av viruset.

Sverige hade inledningsvis under coronapandemin väldigt höga dödstal. Det kan förklaras med flera faktorer, men kanske främst av att Sverige hade en mild influensasäsong 2019 menar Tegnell.

Förra årets influensasäsong gjorde att många av de sköra och sjuka som är de första att dö under en vanliga influensa klarade sig och dog istället när de drabbades av covid-19, enligt statsepidemiologen.

– Den nya rapporten visar att det finns en stark koppling mellan en låg överdödlighet i influensa och hög överdödlighet i covid-19. Och vice versa, säger Anders Tegnell till DN.

Slog hårdare mot grannländer

Tidningen skriver att statistik från europeiska smittskyddsmyndigheten visar att influensan slog hårdare mot Norge och Finland månaderna innan coronaviruset kom till Norden. Tegnell tror att det här är en del av förklaringen till varför Sveriges dödsstatistik sticker ut så pass mycket från grannländernas.

Länder som Sverige, Storbritannien, Belgien och Nederländerna har haft flera år av relativt låg överdödlighet i influensa. Vilket gör att antalet människor som riskerar att avlida när ett kraftfullt virus sprid är fler, enligt Anders Tegnell.

Får delvis rätt av Olsen

Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, ger Tegnell delvis rätt för teorin.

– Det finns en viss poäng i det. Om influensan 2019 var mild dog färre av de äldsta. Det var sannolikt fler ur den gruppen som dog under covidpandemins mest aggressiva fas, skriver han i ett sms till Aftonbladet.

Han tycker däremot inte att det förklarar Sveriges höga dödstal i förhållande till våra grannländer.

– Det är en delförklaring, men inte hela sanningen säger Olsen.