Skip to content

Efter upptäckta mässlingfall kontaktas patienter

Göteborg 11:e augusti 2020

En patient som sökt vård på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 30 juli har visat sig ha den mycket smittsamma virussjukdomen mässling. Smittspårning pågår nu enligt rutin. Mässlingsfall i Sverige har varit ytterst ovanliga de senaste decennierna men nu har det alltså inkommit ett bekräftat fall.

Smittspårning innebär i det här fallet att personal från Smittskydd Stockholm tillsammans med verksamheterna kartlägger hur många personer som kan ha varit utsatta för smitta. Vi kontaktar de som kan ha varit utsatta.

Behövs det sätter vi in förebyggande åtgärder, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm. Förebyggande behandling ges vid behov De personer som kontaktas får rådet att de, om de skulle vara mottagliga för mässling, bör vara uppmärksamma på sjukdomssymptom fram till och med den 15 augusti.

Sök endast vårdkontakt vid behov

Tidiga tecken på mässling kan till exempel vara hög feber, förkylningssymptom, torrhosta och röda ögon. Om någon exponerad skulle insjukna får personen information om hur vårdkontakt kan sökas vid behov. Vissa erbjuds förebyggande behandling om det bedöms vara möjligt och ha effekt.

Den som är orolig för att ha blivit smittad av mässling kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för att få hjälp att bedöma symtom eller för att få råd om var man kan söka vård. Vid misstanke om mässlingssmitta är det viktigt att inte besöka vården utan att först ringa 1177. Fakta De som har haft mässling har ett livslångt skydd.

Först 1980 startade ett landsomfattande vaccineringsprogram

De flesta som är födda före 1960 har haft mässling. Personer som är födda 1960 – 1980 har inte vaccinerats genom det allmänna vaccinationsprogrammet medan födda efter 1980 i allmänhet har fullgott skydd. Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet och täckningen i Stockholms län är över 96%. Den som är osäker på sitt skydd kan rådgöra med sin vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.

Kontakta alltid 1177 eller Vårdporten vid misstanke

Eftersom mässling är mycket smittsamt ska man, om man misstänker symptom, alltid ringa först till 1177 eller hitta rätt vårdcentral på vardporten.se i stället för att åka direkt till en. Den som behöver träffa en läkare kan då gå direkt till ett undersökningsrum, och därmed undvika att smitta andra.