Notice: Trying to get property 'taxonomy' of non-object in /var/www/clients/client3277/web4096/web/wp-content/plugins/hajagency-search-plugin/hajagency-search-plugin.php on line 44

Notice: Trying to get property 'taxonomy' of non-object in /var/www/clients/client3277/web4096/web/wp-content/plugins/hajagency-search-plugin/hajagency-search-plugin.php on line 44
Month: February 2020 | Vårdporten
Skip to content

Stor ökning av recept på fysisk aktivitet.

Fler och fler läkare skriver ut fysisk aktivitet till sina patienter. I Stockholm och Göteborg har antalet recept mer än tredubblats de senaste 5 åren. 

År 2015 fick 4 700 personer FaR utskrivet. Förra året hade antalet ökat till över 15 000.

– Ofta kan fysisk aktivitet ge lika bra eller till och med bättre effekt än läkemedel vilket gör FaR till ett utmärkt komplement eller i vissa fall substitut till läkemedel, säger Henrik Almkvist, chefläkare på Vårdguiden, till tidningen.

Coronaviruset – Det här är vad vi vet idag

Trots alla åtgärder som sätts in, har coronaviruset redan spridits betydligt mer än exempelvis sars gjorde, säger Umeå-professorn Joacim Rocklöv.

1 mars: Totalt över 3 100 döda i sviterna av viruset

Kina har utökat metoderna för att dokumentera sjukdomsfall, så både laboratorietester och datortomografi av lungor är nu godkända. Detta har bidragit till att antalet smittade har skrivits upp.

I veckan meddelade SAS att alla är flygningar är inställda till och med den 29 mars.

2 mars: ”Fastställt att Coronaviruset är minst lika smittsamt som sars”

Aktuell situationen i Skandinavien.

Inga dödsfall är rapporterade. Sverige har 24 bekräftade fall. Norge har 31 och Danmark 11.

Svensk virusforskning.

Forskare vid bland annat Umeå universitet har gått igenom 12 studier om det nya coronavirusets överförbarhet. Enligt Joacim Rocklöv, professor i hållbar hälsa vid Umeå universitet och en av författarna bakom studien, har det nya viruset minst lika stor överförbarhet som sars-viruset. Det är högre än Världshälsoorganisationens uppskattning.

– Ser man till hur corona-epidemin faktiskt utvecklas, tycks verkligheten stämma väl eller till och med överträffa den högre tillväxttakten i våra beräkningar. Trots alla åtgärder som sätts in, har coronaviruset redan spridits betydligt mer än sars gjorde säger Joacim Rocklöv i en kommentar.

Reproduktionsnummer visar hur många personer en smittad person i sin tur för viruset vidare till ur en tidigare frisk befolkning.

WHO har uppskattat det nya coronavirusets överförbarhet, uttryckt som reproduktionsnummer, till 1,4 – 2,5. Den nya studien som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Travel Medicine landar i ett genomsnittsvärde på 3,28 och medianvärde på 2,79.

Folkhälsomyndigheten meddelar att kapaciteten för diagnostik av det nya coronaviruset har utökats, så att totalt åtta kliniska mikrobiologiska laboratorier utöver myndigheten nu snabbt och säkert ska kunna diagnostisera det nya coronaviruset. Hittills har cirka 150 prover analyserats i Sverige, varav alla utom ett varit negativa.

Risken för smittspridning av det nya coronaviruset  i Sverige bedöms fortfarande vara mycket låg.

Vad är bekräftat kring spridningen av det nya coronaviruset?

Vad som är den egentliga källan till det nya coronaviruset är fortfarande inte bekräftat. Det är troligt att en djurkälla från en marknad med levande djur i den kinesiska Hubei-provinsen låg bakom några av de första rapporterade mänskliga infektionerna.

Vad som däremot är känt är att coronavirus sprids genom hostningar och nysningar, det som kallas droppsmitta, samt genom kontakt mellan människor.

Majoriteten av dem som smittas av det nya coronaviruset, som kallas sars-cov-2, blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. De flesta som har dött i sviterna av det nya viruset har haft en annan allvarlig underliggande sjukdom.

Så många har smittats

På måndag morgon (2/3) fanns 91 210 bekräftat smittade med det nya coronaviruset, varav majoriteten i Kina.

Antalet bekräftat återhämtade från smittan uppgår till cirka 10 000.

Det nya coronaviruset har spridit sig till drygt 50 länder, men det rör sig enligt WHO inte om någon pandemi eftersom smittspridningen framför allt har skett i den kinesiska Hubei-provinsen.

I Europa har över 3 000 personer bekräftats vara smittade med nya coronaviruset, varav en klar majoritet av dem är i Italien där 55 personer bekräftats avlidit av viruset.

Totalt 5 383 personer har dött i sviterna av det nya coronaviruset.

Forskare vid Johns Hopkins-universitetet har gjort det möjligt att följa det nya coronavirusets geografiska spridning via en karta på nätet.

Första fallet i Sverige

En kvinna i 20-årsåldern blev 31 januari i år det förstfallet, där någon i Sverige har smittats av nya coronaviruset. Hon hade varit på besök i Kina och tog själv kontakt med vården på grund av sina symptom. Hon isolerades på infektionskliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, men var inte allvarligt sjuk.

Forskare söker svar om viruset

Forskare har kartlagt de första 41 virusdrabbade som fick sjukhusvård i Kina. Granskningen, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, visar att var tredje av dessa patienter hade en underliggande sjukdom. Samtliga hade lunginflammation. Totalt 13 fick läggas in på intensiven och sex av dessa dog senare.

En analys publicerad i The Lancet visar att vissa bekräftat smittade patienter ganska snabbt utvecklat allvarliga tillstånd, som chocklunga, multipel organsvikt och septisk chock, som är förknippade med hög dödlighet. Granskningen baserar sig på 99 smittade patienter som alla lades in på sjukhus under januari månad. Samtliga patienter hade lunginflammation, flera med en infektion i båda lungorna. Omkring hälften av patienterna hade underliggande kroniska sjukdomar.

I en annan rapport publicerad i The Lancet blir forskarnas slutsats att det nya coronaviruset skiljer sig så pass mycket från det sarsvirus som spreds från Kina 2003 att det borde ses som ett helt nytt virus. Båda hör till gruppen coronavirus. Forskarnas genetisk analys av tio sekvenser av det nya coronaviruset, hämtat från nio patienter i Wuhan, visar att viruset är närmast besläktat med två sarsliknande coronavirus som har hittats i fladdermöss.

En forskningsteori är att fladdermöss är det nya coronavirusets ursprungliga smittokälla. Detta beror på att arvsmassan hos viruset är till 96 procent identiskt med ett coronavirus som finns hos just fladdermöss, enligt uppgifter som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature. Smittan kan sedan ha spridits vidare via ett annat djur innan det började spridas till människor.

Forskare vid South China Agricultural University tror att däggdjuret myrkotten kan ha spridit det nya coronaviruset från fladdermöss till människan.

Hur stor är smittorisken?

Det är i nuläget känt att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. De allra flesta som drabbas blir lindrigt sjuka med luftvägssymptom som går över av sig själva.

Enligt Folkhälsomyndigheten är inkubationstiden, alltså tiden det tar från det att man har blivit smittad tills dess att sjukdomen bryter ut, för coronavirus mellan två och 14 dagar. Myndigheten har granskat den fakta som finns kring smittan och anser att det är omöjligt att det nya coronaviruset skulle smitta under hela inkubationstiden. Bedömningen från myndighetens sida är att det smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet.

Inget tyder på att den här typen av virus skulle smitta via föremål som post och paket.

En ledande epidemiolog i Hong Kong har varnat för att det nya coronaviruset kan nå omkring två tredjedelar av världens befolkning om den inte kontrolleras. Detta bygger på en beräkning där varje smittad person i sin tur smittar drygt 3,5 individer, berättar The Guardian.

Fortfarandet låg risk för större smittospridning i Sverige

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att det nya coronaviruset ska spridas i Sverige från tidigare mycket låg till låg och kan inte utesluta att fler fall kan upptäckas här. Att enstaka fall upptäcks här betyder dock inte att det pågår en smittspridning i landet.

Myndigheten uppmanar personer som nyligen har varit i Wuhan och har hosta och feber att kontakta vården via telefon och berätta om sina sympton och var de har befunnit sig.

Regeringen har beslutat att klassa det nya coronaviruset som allmänfärligt och samhällsfarligt, vilket bland annat gör det möjligt att tvinga människor till karantän. Detta är ett steg i att stärka den svenska beredskapen.

Elva evakuerade svenskar från Kina kom till Sverige förrförra söndagen. Folkhälsomyndigheten har uppgett att ingen av dessa uppvisar några symptom och att risken för att dessa personer skulle sprida en eventuell smitta är nästan obefintlig. De är dock satta i en frivillig karantän på grund av oro för det nya coronaviruset.

Efter att ha suttit isolerade i en vecka finns fortfarande inga tecken på smitta bland svenskarna. Alla prover som har tagits hittills har varit negativa.

Senast uppdaterad 3/3 11:55

Munskydd – skyddar inte mot Coronavirus

Nio personer i Kina har hittills avlidit av det mystiska, sarsliknande virus som nu sprider sig i landet. Ytterligare fall har upptäckts i Thailand, Japan, Sydkorea och USA.
Men hur orolig ska man vara för en ny pandemi?

Hur farligt är viruset?

Viruset beskrivs som en ny typ av coronavirus, en virusfamilj som i vanliga fall inte är särskilt allvarlig. Viruset ger oftast förkylningssymptom, men i undantagsfall kan väldigt svaga patienter avlida.

Den nu upptäckta virusvarianten har hittills inte uppvisat samma kapacitet till spridning som sars och mers haft.

Kinesiska myndigheter har varnat för att viruset kan mutera, men uppgifterna bör tas med försiktighet, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Virus muterar då och då, vilket betyder att deras arvsmassa förändras. Vi har följt coronavirus under en ganska lång tid nu och vi har inte sett någon mutation någonsin.

Arvsmassan kan förändras men leder sällan till stora förändringar i hur viruset uppträder, enligt Tegnell.

Kan det utvecklas till en lika stor spridning som vid sars-epidemin?

Sedan sars-epidemin i början av 2000-talet har smittskyddsinstanser världen över lärt sig att bättre hålla koll på när en typ av coronavirus sprider sig från djur till människor. Så länge vården håller koll på de patienter som kommer in och håller dem isolerade och följer rutinerna är det fullt möjligt att bryta spridningen.

Även det internationella regelverket har uppdaterats och förbättrats.

Kan viruset nå Sverige?

Spridningen som pågår i Asien bör i nuläget inte oroa svenskar. Ett eventuellt fall skulle kunna dyka upp här, främst med tanke på att människor reser i världen, men någon större spridning är inte sannolik.

Vågar man resa till Kina?

Det finns inga ändrade reserekommendationer för Kina från utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten har i nuläget inte utfärdat några särskilda råd till svenskar som befinner sig i eller är på väg till området.

Enligt både Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen (WHO) är det däremot viktigt att man talar om för sjukvården att man varit i området om man blir sjuk efter resan.

Hjälper det att använda munskydd?

Nej, är det korta svaret, enligt Anders Tegnell. Det finns begränsad vetenskap som talar för att munskydd skyddar väl mot smitta utanför sjukvården. Det krävs att man kan använda munskydd på ett bra sätt, att det tas av och på korrekt och är tätt.

I många länder används munskydd mycket men något underlag för att hindra smittspridning finns egentligen inte.

Finns det något vaccin?

Nej. När sars och mers bröt ut inleddes försök med vaccin mot coronavirus, men försöken har inte kommit långt och det lär dröja flera år innan något vaccin är tillgängligt.

Källa: Folkhälsomyndigheten, utrikesdepartementet samt statsepidemiolog Anders Tegnell.