Skip to content

Vårdporten har fått en ny delägare

Det är mycket som händer på Vårdporten för närvarande. Samtidigt som vi står i startgroparna med att utveckla vår webbsida och påbörja ett nytt stort projekt så har vi även nöjet att få presentera en ny partner i form av Olov Forsgren. 

Olov är idag emeritus professor. Han har innehaft flera professorstjänster och är bland annat professor emeritus i Computer and System Science från Stockholms Universitet. Hans hemmabas finner du i Umeå men han har spenderat de flesta av de 25 årens forskning med pionjärprojekt internationellt samt vid olika universitet runt om i Sverige.

Olov kommer med sin expertis och erfarenhet och inte minst stora kontaktnät att vara en viktig tillgång för Vårdporten.

Vi önskar Olov välkommen och ser fram emot många spännande utmaningar tillsammans.

Källa: Red.