Skip to content

Skaparen bakom c19.se som kartlägger spridningen: Har 70 000 besökare dagligen

När Corona-utbrottet kom sökte allt fler efter källor där man kunde följa statistiken, fall för fall. Från ingenstans dök C19.se upp. En enkel sajt, med tydlig grafik och källhänvisning. Men också helt anonym.
Nu träder skaparen av sajten fram och berättar om motiven och framgången.

Sebastian Hyrwall, 33 år, försökte hänga med i den snabba utvecklingen av nya corona-fall i Sverige. Han klickade in på de olika nyhetssajterna, men saknade något som samlade allt. För en dryg vecka sedan registrerade han därför domänen c19.se för att skapa en snabb digital lösning. Han designade själv och kodade tillsammans med några vänner ett script som skulle sköta datainsamlingen.

Datan hämtas genom att övervaka nyhetssajter som Expressen, Aftonbladet, Folkhälsomyndigheten.
”När två stycken av källorna har samma data så publiceras det på sidan”, förklarar Sebastian Hyrwall.

Samma dag som sajten publicerades tipsade Hyrwall om den i en tråd hos riksdagsledamoten Hanif Bali. Bali twittrade ut den – och refererades sajten överallt.

– Spridningen kom tre timmar efter att domänen registrerades. Det blev stressigt att få till någon vettig design och tweaka till datainhämtningen.

På kort tid blev den anonyma sidan central för många svenskar. Över 200 000 unika svenskar använde den under de första dagarna. Bara under gårdagen, den 11 mars, hade sajten 69 200 besökare och 2,5 miljoner sidvisningar, enligt Hyrwall. Men i takt med att testandet av corona minskar blir statistiken inte lika betydelsefull. Hyrwall räknar med att sajten kommer minska i användning och betydelse.

Vad ska ni göra med sajten nu?
”Ingen aning. Kanske någon koppling som visar statistik från börsen. Annars blir det ändringar när folk kommer med förslag. Men jag gissar att när man når en viss nivå av bekräftade Corona-fall så kommer det slutas att rapporteras eller att datan inte kommer vara så specifik. Alla källor har till exempel redan övergått från att specificera stad till att enbart säga region eller län. Desto mindre detalj på datat desto mindre intressant är det att fortsätta driva sidan.”

Källa:Emanuel Karlsten

Stor ökning av recept på fysisk aktivitet.

Fler och fler läkare skriver ut fysisk aktivitet till sina patienter. I Stockholm och Göteborg har antalet recept mer än tredubblats de senaste 5 åren. 

År 2015 fick 4 700 personer FaR utskrivet. Förra året hade antalet ökat till över 15 000.

– Ofta kan fysisk aktivitet ge lika bra eller till och med bättre effekt än läkemedel vilket gör FaR till ett utmärkt komplement eller i vissa fall substitut till läkemedel, säger Henrik Almkvist, chefläkare på Vårdguiden, till tidningen.

Vårdgarantin

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att man ska få vård inom en viss tid.
Vårdgarantin anger inom vilka tidgränser olika vårdinsatser ska erbjudas, efter att beslut
om vård har fattats.

Förstärkt vårdgaranti från 1 januari 2019
Den delen av vårdgarantin som gäller inom primärvården har förstärkts från den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.
Tidsgränser i vårdgarantin 0 – 3 – 90 – 90 dagar 0 – Kontakt med primärvården samma dag Samma dag som man söker hjälp för ett hälsoproblem ska man få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök. 3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar. 90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar Om man får en remiss till den planerade specialiserade vården ska man få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård utan remiss. 90 – Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar Efter beslut om behandling, till exempel en operation, ska man få en tid till detta inom 90 dagar.

Vård hos annan vårdgivare
Om vårdenheten man sökt vård hos inte kan erbjuda denna inom vårdgarantins tidsgräns ska man informeras om det och erbjudas vård hos en annan vårdgivare, antingen inom samma landsting eller i ett annat. Detta ska inte leda till någon merkostnad för patienten. Som patient kan man avstå från erbjudandet om vård hos en annan vårdgivare och istället välja att vänta längre. I det fallet kan man inte längre åberopa vårdgarantins tidsgränser. Om man senare ångrar sig kan man alltid kontakta sin vårdgivare på nytt. Vårdgarantin börjar då gälla från det datum man meddelar att man ändrat sig.

Avgränsning
Vårdgarantin anger inte om vård ska ges eller vilken slags vård som ska ges. Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om man blir akut sjuk eller skadad ska vård ges så snart som möjligt.

Vårdgarantin gäller inte
•om man tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet (om man senare ändrar sig kan man tacka ja till erbjudandet)
•om man av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser
•medicinsk service såsom laboratorie- och röntgenundersökning
•utredningar och undersökningar
•hjälpmedelsförsörjning med undantag av utprovning av hörapparater
•återbesök