Skip to content

Tegnells nya teori angående Sveriges höga dödstal.

18:e september 2020

En av de största anledningarna till Sveriges höga dödstal i Covid-19 jämfört med våra grannländers beror på fjolårets milda influensa enligt Anders Tegnell. – Länder med en ganska låg dödlighet i sina influensor de senaste åren, som Sverige haft, har en väldig hög överdödlighet i covid-19, säger Tegnell till Dagens Nyheter.

Sveriges dödstal under coronapandemin närmar sig i dag 6.000 personer. Samtidigt har Finland rapporterat 337 dödsfall och i Norge har endast 265 personer avlidit av viruset.

Sverige hade inledningsvis under coronapandemin väldigt höga dödstal. Det kan förklaras med flera faktorer, men kanske främst av att Sverige hade en mild influensasäsong 2019 menar Tegnell.

Förra årets influensasäsong gjorde att många av de sköra och sjuka som är de första att dö under en vanliga influensa klarade sig och dog istället när de drabbades av covid-19, enligt statsepidemiologen.

– Den nya rapporten visar att det finns en stark koppling mellan en låg överdödlighet i influensa och hög överdödlighet i covid-19. Och vice versa, säger Anders Tegnell till DN.

Slog hårdare mot grannländer

Tidningen skriver att statistik från europeiska smittskyddsmyndigheten visar att influensan slog hårdare mot Norge och Finland månaderna innan coronaviruset kom till Norden. Tegnell tror att det här är en del av förklaringen till varför Sveriges dödsstatistik sticker ut så pass mycket från grannländernas.

Länder som Sverige, Storbritannien, Belgien och Nederländerna har haft flera år av relativt låg överdödlighet i influensa. Vilket gör att antalet människor som riskerar att avlida när ett kraftfullt virus sprid är fler, enligt Anders Tegnell.

Får delvis rätt av Olsen

Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, ger Tegnell delvis rätt för teorin.

– Det finns en viss poäng i det. Om influensan 2019 var mild dog färre av de äldsta. Det var sannolikt fler ur den gruppen som dog under covidpandemins mest aggressiva fas, skriver han i ett sms till Aftonbladet.

Han tycker däremot inte att det förklarar Sveriges höga dödstal i förhållande till våra grannländer.

– Det är en delförklaring, men inte hela sanningen säger Olsen.

Skillnaden mellan privat sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Många vill idag ha ett alternativ till den offentliga vården om de skulle bli sjuka. Då finns det två olika slags privata försäkringar som man kan skaffa. Antingen en sjukförsäkring eller en sjukvårdsförsäkring. Vårdporten förklarar skillnaden mellan de två.

Alla svenska medborgare har rätt till vård när vi blir sjuka och sjukpenning när vi tvingas vara borta från jobbet. Men många betalar gärna lite mer för att få snabbare hjälp eller högre sjukpenning.

Då finns det två slags försäkringar: Privata sjukvårdsförsäkringar och sjukförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringen fungerar som ett komplement till den offentliga vården.

Så fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Över 650 000 personer i Sverige har idag en privat sjukvårdsförsäkring enligt svenskförsäkring.se. 70 procent av försäkringarna bekostas av arbetsgivaren.

En sjukvårdsförsäkring innebär ofta sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering.

Och ju mer man betalar desto mer omfattande och snabbare service får man. Yngre betalar i regel mindre än äldre.

Många sjukvårdsförsäkringar är dessutom kopplade med olycksfallsförsäkringar.

Vad kostar den då? Och vilket skydd ger den?

Du betalar för den omfattning du vill att försäkringen ska ha och hur gammal du är. Skälet är att ju äldre du blir desto större är risken att drabbas av sjukdomar och plötsligt dödsfall. Därför har försäkringsbolagen även en övre gräns för hur gammal du får vara för att teckna en försäkring.

Det finns en poäng att teckna sjukvårdsförsäkring tidigt i livet. Den främsta anledningen är att du är skyddad under en längre tid, men också att det blir svårare att bli godkänd om du är äldre. Har du dessutom åkommor du lider av blir det svårt att försäkra dig mot dem.

Folksam har sjukvårdsförsäkring i tre steg där den billigaste kostar runt en tusenlapp om året för en 40-åring, och den mest omfattande 15 000 per år för en 60-åring. På insplanet.com kan man jämföra priser och bolag, men det krävs registrering.

Innan du bestämmer dig ska du kolla vilka villkor som erbjuds och under vilka omständigheter.

 Tidsgarantier. Många försäkringsbolag lämnar tidsgarantier. Du ska kanske få träffa en specialist inom ett visst antal dagar och bli opererad inom exempelvis 14 dagar. Men vad händer om de inte kan uppfylla löftena? Blir du kompenserad och med hur mycket?

 Hur länge gäller försäkringen? Kan du ha den tills du är 80? 70? eller bara 65? Vad kommer den att kosta dig när du blir äldre? Kommer du att ha råd att behålla den?

 Eftervård och rehabilitering? Finns det någon utökad hjälp att komma tillbaka efter det att du lämnat sjukhuset?

 Second opinion. Kan du få ett utlåtande från en annan specialist i området? När läkaren föreslår en behandling eller ett ingrepp som dramatiskt ändrar ditt liv kan du kanske få träffa en annan specialist. Om båda säger samma sak, eller de har olika åsikter, kanske ditt beslut blir enklare att fatta.

 Upplysning. Får du hjälp med sjukvårdsrådgivning?

 Hjälp med räkningarna. Vissa erbjuder att betala kostnaderna upp till högkostnadsskyddet. Men är det värt pengarna?

Vad är en privat sjukförsäkring?

En privat sjukförsäkring hjälper dig ekonomiskt om du är sjukskriven under en längre tid. Normalt får du 80 procent av din inkomst vid sjukdom, en sjukförsäkring kan halvera ditt tapp, det vill säga att du får 90 procent av inkomsten.

Många sjukförsäkringar erbjuder även ersättning om din arbetsförmåga blir nedsatt med 25 procent eller mer.

Karenstiden för sjukförsäkringen är längre, oftast tre månader, vilket är brytpunkten från när arbetsgivaren är med och betalar din sjuklön.

Många fackförbund erbjuder sina medlemmar en sjukförsäkring.

Vad kostar en sjukförsäkring?

Ju yngre du är och ju mindre du tjänar desto billigare försäkring. Försäkringsbolaget Bliwa tecknar avtal bland annat för journalistförbundet. Är du under 27 och tjänar under 27 000 kostar den 26 kronor i månaden. Är du över 45 och tjänar 40 000 eller mer kostar försäkringen 135 kronor i månaden. Då kan du maximamalt få 3 500 kronor i månaden, mot 1 500 för din yngre kollega.

Tegnell slår tillbaka mot kritiken: Vad menar ni att vi hade vi kunnat göra annorlunda?

I veckan besvarade Anders Tegnell alla kritiker som anser att en tillfällig större nedstängning i Sverige hade gett tid att lösa problem med smittspridning på äldreboenden, i Söndagsintervjun i P1. Han säger att problemen går tillbaka till äldrereformen och inte hade kunnats lösas på några veckor.

– Vad exakt hade vi kunnat göra som hade förändrat så mycket? När jag ställer den frågan får jag inte så många svar längre, säger Tegnell.

Han reagerar också mot bilden av att Sverige ”offrar” äldre för att snabbare uppnå flockimmunitet.

– Ingen skulle kunna drömma om att ta den typen av beslut, säger Tegnell och påpekar att smitta tagit sig in på äldreboenden även i flera länder som stängt ner helt. Sverige är på inget sätt unikt i denna tragiska utvecklingen som skedde.

Socialstyrelsens statistik över antal avlidna i covid-19

På den här sidan hittar du statistik som är direkt kopplad till covid-19. Det handlar bland annat om antalet avlidna i covid-19, åldersfördelning, regionsfördelning, samsjuklighet samt antal avlidna per dag.

Statistiken visar antalet avlidna där den underliggande dödsorsaken var covid-19, enligt de dödsorsaksintyg som inkommit till Socialstyrelsen fram till publiceringsdatumet. Siffrorna visar inte det slutgiltiga antalet avlidna med hänsyn till att flera dödsintyg är på väg in.

Mer detaljerad information ser ni i graferna.

Nästan var tredje amerikan tror att Covid-19 har tagits fram i ett laboratorium

Det nya coronaviruset ”har tagits fram i ett laboratorium” eller ”har skapats i ett laboratorium av misstag”. 23 respektive 6 procent av amerikanerna stöder dessa två svarsalternativ. Det innebär att nästan var tredje amerikan anser att det nya coronaviruset har skapats av människan i ett laboratorium.

Det är slutsatsen i en ny rapport av den oberoende tankesmedjan Pew Research Center, baserat på en undersökning som gjordes under perioden 10-16 mars där 8 914 vuxna i åldrarna 18-65 år tillfrågades.

Majoriteten av de tillfrågade – 43 procent – tror dock att SARS-Cov-2 har uppstått i naturen.

Inspelningen avslöjar virologens vilja till att få Tegnell avsatt trots förnekande.

22 forskare riktade kraftig kritik mot Folkhälsomyndigheten. Men en av dem, Cecilia Söderberg-Naucler, gick ännu längre. Hon ville att Tegnell och hans kollegor skulle bytas ut.
Vilket hon nu försöker förneka, men det finns en inspelning.

Hennes utspel för Aftonbladet har blivit en dagens mest lästa artiklar. Där kräver hon att Stockholm stängs ned och att Tegnell ska avgå. Men när virusforskaren Cecilia Söderberg-Naucler själv ska summera artikeln skriver hon att hon varken haft en ”önskan” eller ”intention om att kräva Tegnells avgång”.

Men det är inte sant.

I en intervju med Aftonbladets Olof Svensson svarar hon på frågan om ”Anders Tegnell och hans kollegor borde bytas ut”. I Olof Svenssons inspelning svarar hon ordagrant:

– Absolut. Omedelbart.

När hon får frågan om Tegnell ”bör avgå, helt enkelt” förtydligar Söderberg-Naucler igen.

– Ja, det tycker jag.

Någon stans där tycks hon förstått allvaret och lägger till: ”då har jag sagt det också.” och fortsätter:

– Nej men alltså när man försökt i en månads tid att få till den där debatten. Och du kan ju läsa själv vad som står i den där artikeln, att vi har just nu högre dödstal per capita än vad Italien har. Och vi har liksom inte ens kommit in i den här fasen.

För att riktigt vara säker tar Olof Svensson upp frågan en sista gång och frågar om hon har tankar på vem som ska ta Tegnells plats, vilket Söderberg-Naucler inte har något tydligt förslag på.

Att Söderberg-Naucler en sista gång upprepar påståendet att Sverige har högre dödstal per capita än Italien just nu är allvarligt, eftersom det var en felberäkning. De 22 forskarna skickade in en rättelse till DN debatt där de medgav det.

Skaparen bakom c19.se som kartlägger spridningen: Har 70 000 besökare dagligen

När Corona-utbrottet kom sökte allt fler efter källor där man kunde följa statistiken, fall för fall. Från ingenstans dök C19.se upp. En enkel sajt, med tydlig grafik och källhänvisning. Men också helt anonym.
Nu träder skaparen av sajten fram och berättar om motiven och framgången.

Sebastian Hyrwall, 33 år, försökte hänga med i den snabba utvecklingen av nya corona-fall i Sverige. Han klickade in på de olika nyhetssajterna, men saknade något som samlade allt. För en dryg vecka sedan registrerade han därför domänen c19.se för att skapa en snabb digital lösning. Han designade själv och kodade tillsammans med några vänner ett script som skulle sköta datainsamlingen.

Datan hämtas genom att övervaka nyhetssajter som Expressen, Aftonbladet, Folkhälsomyndigheten.
”När två stycken av källorna har samma data så publiceras det på sidan”, förklarar Sebastian Hyrwall.

Samma dag som sajten publicerades tipsade Hyrwall om den i en tråd hos riksdagsledamoten Hanif Bali. Bali twittrade ut den – och refererades sajten överallt.

– Spridningen kom tre timmar efter att domänen registrerades. Det blev stressigt att få till någon vettig design och tweaka till datainhämtningen.

På kort tid blev den anonyma sidan central för många svenskar. Över 200 000 unika svenskar använde den under de första dagarna. Bara under gårdagen, den 11 mars, hade sajten 69 200 besökare och 2,5 miljoner sidvisningar, enligt Hyrwall. Men i takt med att testandet av corona minskar blir statistiken inte lika betydelsefull. Hyrwall räknar med att sajten kommer minska i användning och betydelse.

Vad ska ni göra med sajten nu?
”Ingen aning. Kanske någon koppling som visar statistik från börsen. Annars blir det ändringar när folk kommer med förslag. Men jag gissar att när man når en viss nivå av bekräftade Corona-fall så kommer det slutas att rapporteras eller att datan inte kommer vara så specifik. Alla källor har till exempel redan övergått från att specificera stad till att enbart säga region eller län. Desto mindre detalj på datat desto mindre intressant är det att fortsätta driva sidan.”

Källa:Emanuel Karlsten

Gruppimmunitet hinner troligtvis före vaccinet den här gången.

29:e mars 14:30

Enligt Harvards smittskyddsforskare Marc Lipsitch kommer 45-70% av världens befolkning vara smittade av Coronaviruset om cirka ett år. Om vi sätter allt vårt hopp till ett vaccin har vi stora problem menar Yale professorn Jason Schwartz

Det är inga uppmuntrade besked vi får från andra sidan Atlanten.

Jason menar i likhet med Lipsitch att eftersom ett vaccin kommer ta minst ett år att framställa är smittan då så pass utbredd att vaccinet kommer vara mer eller mindre verkningslöst.

Det är bara att läsa de inhemska nyheterna här i Sverige för att se hur fort sakernas tillstånd förändras. Sverige har ju valt att ta en annan väg en majoriteten av Västvärlden så här långt. Utfallet av det står skrivet i stjänorna.

Men allt är inte negativt, då både Lipsitch och  Jason menar att eftersom majoriteten av de smittade kommer att ha mer lindriga symptom allt eftersom sjunker dödssiffrorna och på sikt kommer viruset precis som alla virus gör, att retirera. Då har vi har helt enkelt blivit “gruppimmuna”.

Den stora frågan är om vi då har lärt oss en läxa om hur fort en pandemi kan uppstå och hur sårbara vi i denna tidsålder verkligen är? Det som dock är ännu viktigare är att lära oss att hålla våra vaccin uppdaterade för den dagen det kommer ett Corona 2.0 så vi då kan minimera framställningstiden för det vaccinet.

 

Nu har Sverige passerat över 200 smittade av coronaviruset.

10:e mars

Uppdaterad 22:10

Fem personer i Västerbotten har idag bekräftats vara smittade av Coronaviruset. Samtliga har isolerats i sina hem. Tre av de fem personerna tillhör samma familj. 

Alla fem kom nyligen hem ifrån en resa i norra Italien och har inte behövt läggas in på sjukhus.  Men över 50 prover har nu tagits och smittspårning pågår för fullt för att så snabbt som möjligt kunna eliminera risken för smittspridning.

Bara de senaste dagarna har det varit en kraftig ökning på bekräftade smittfall i Sverige. Smittskyddsinstitutet har än så länge lyckats lokalisera de smittade så vi befinner oss fortfarande i Fas1. Det innebär att vi har kontroll på smittoläget inom landet till skillnad från många andra europeiska länder där viruset nu etablerat sig inom ländernas gränser.

Coronaviruset – Det här är vad vi vet idag

Trots alla åtgärder som sätts in, har coronaviruset redan spridits betydligt mer än exempelvis sars gjorde, säger Umeå-professorn Joacim Rocklöv.

1 mars: Totalt över 3 100 döda i sviterna av viruset

Kina har utökat metoderna för att dokumentera sjukdomsfall, så både laboratorietester och datortomografi av lungor är nu godkända. Detta har bidragit till att antalet smittade har skrivits upp.

I veckan meddelade SAS att alla är flygningar är inställda till och med den 29 mars.

2 mars: ”Fastställt att Coronaviruset är minst lika smittsamt som sars”

Aktuell situationen i Skandinavien.

Inga dödsfall är rapporterade. Sverige har 24 bekräftade fall. Norge har 31 och Danmark 11.

Svensk virusforskning.

Forskare vid bland annat Umeå universitet har gått igenom 12 studier om det nya coronavirusets överförbarhet. Enligt Joacim Rocklöv, professor i hållbar hälsa vid Umeå universitet och en av författarna bakom studien, har det nya viruset minst lika stor överförbarhet som sars-viruset. Det är högre än Världshälsoorganisationens uppskattning.

– Ser man till hur corona-epidemin faktiskt utvecklas, tycks verkligheten stämma väl eller till och med överträffa den högre tillväxttakten i våra beräkningar. Trots alla åtgärder som sätts in, har coronaviruset redan spridits betydligt mer än sars gjorde säger Joacim Rocklöv i en kommentar.

Reproduktionsnummer visar hur många personer en smittad person i sin tur för viruset vidare till ur en tidigare frisk befolkning.

WHO har uppskattat det nya coronavirusets överförbarhet, uttryckt som reproduktionsnummer, till 1,4 – 2,5. Den nya studien som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Travel Medicine landar i ett genomsnittsvärde på 3,28 och medianvärde på 2,79.

Folkhälsomyndigheten meddelar att kapaciteten för diagnostik av det nya coronaviruset har utökats, så att totalt åtta kliniska mikrobiologiska laboratorier utöver myndigheten nu snabbt och säkert ska kunna diagnostisera det nya coronaviruset. Hittills har cirka 150 prover analyserats i Sverige, varav alla utom ett varit negativa.

Risken för smittspridning av det nya coronaviruset  i Sverige bedöms fortfarande vara mycket låg.

Vad är bekräftat kring spridningen av det nya coronaviruset?

Vad som är den egentliga källan till det nya coronaviruset är fortfarande inte bekräftat. Det är troligt att en djurkälla från en marknad med levande djur i den kinesiska Hubei-provinsen låg bakom några av de första rapporterade mänskliga infektionerna.

Vad som däremot är känt är att coronavirus sprids genom hostningar och nysningar, det som kallas droppsmitta, samt genom kontakt mellan människor.

Majoriteten av dem som smittas av det nya coronaviruset, som kallas sars-cov-2, blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. De flesta som har dött i sviterna av det nya viruset har haft en annan allvarlig underliggande sjukdom.

Så många har smittats

På måndag morgon (2/3) fanns 91 210 bekräftat smittade med det nya coronaviruset, varav majoriteten i Kina.

Antalet bekräftat återhämtade från smittan uppgår till cirka 10 000.

Det nya coronaviruset har spridit sig till drygt 50 länder, men det rör sig enligt WHO inte om någon pandemi eftersom smittspridningen framför allt har skett i den kinesiska Hubei-provinsen.

I Europa har över 3 000 personer bekräftats vara smittade med nya coronaviruset, varav en klar majoritet av dem är i Italien där 55 personer bekräftats avlidit av viruset.

Totalt 5 383 personer har dött i sviterna av det nya coronaviruset.

Forskare vid Johns Hopkins-universitetet har gjort det möjligt att följa det nya coronavirusets geografiska spridning via en karta på nätet.

Första fallet i Sverige

En kvinna i 20-årsåldern blev 31 januari i år det förstfallet, där någon i Sverige har smittats av nya coronaviruset. Hon hade varit på besök i Kina och tog själv kontakt med vården på grund av sina symptom. Hon isolerades på infektionskliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, men var inte allvarligt sjuk.

Forskare söker svar om viruset

Forskare har kartlagt de första 41 virusdrabbade som fick sjukhusvård i Kina. Granskningen, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, visar att var tredje av dessa patienter hade en underliggande sjukdom. Samtliga hade lunginflammation. Totalt 13 fick läggas in på intensiven och sex av dessa dog senare.

En analys publicerad i The Lancet visar att vissa bekräftat smittade patienter ganska snabbt utvecklat allvarliga tillstånd, som chocklunga, multipel organsvikt och septisk chock, som är förknippade med hög dödlighet. Granskningen baserar sig på 99 smittade patienter som alla lades in på sjukhus under januari månad. Samtliga patienter hade lunginflammation, flera med en infektion i båda lungorna. Omkring hälften av patienterna hade underliggande kroniska sjukdomar.

I en annan rapport publicerad i The Lancet blir forskarnas slutsats att det nya coronaviruset skiljer sig så pass mycket från det sarsvirus som spreds från Kina 2003 att det borde ses som ett helt nytt virus. Båda hör till gruppen coronavirus. Forskarnas genetisk analys av tio sekvenser av det nya coronaviruset, hämtat från nio patienter i Wuhan, visar att viruset är närmast besläktat med två sarsliknande coronavirus som har hittats i fladdermöss.

En forskningsteori är att fladdermöss är det nya coronavirusets ursprungliga smittokälla. Detta beror på att arvsmassan hos viruset är till 96 procent identiskt med ett coronavirus som finns hos just fladdermöss, enligt uppgifter som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature. Smittan kan sedan ha spridits vidare via ett annat djur innan det började spridas till människor.

Forskare vid South China Agricultural University tror att däggdjuret myrkotten kan ha spridit det nya coronaviruset från fladdermöss till människan.

Hur stor är smittorisken?

Det är i nuläget känt att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. De allra flesta som drabbas blir lindrigt sjuka med luftvägssymptom som går över av sig själva.

Enligt Folkhälsomyndigheten är inkubationstiden, alltså tiden det tar från det att man har blivit smittad tills dess att sjukdomen bryter ut, för coronavirus mellan två och 14 dagar. Myndigheten har granskat den fakta som finns kring smittan och anser att det är omöjligt att det nya coronaviruset skulle smitta under hela inkubationstiden. Bedömningen från myndighetens sida är att det smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet.

Inget tyder på att den här typen av virus skulle smitta via föremål som post och paket.

En ledande epidemiolog i Hong Kong har varnat för att det nya coronaviruset kan nå omkring två tredjedelar av världens befolkning om den inte kontrolleras. Detta bygger på en beräkning där varje smittad person i sin tur smittar drygt 3,5 individer, berättar The Guardian.

Fortfarandet låg risk för större smittospridning i Sverige

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att det nya coronaviruset ska spridas i Sverige från tidigare mycket låg till låg och kan inte utesluta att fler fall kan upptäckas här. Att enstaka fall upptäcks här betyder dock inte att det pågår en smittspridning i landet.

Myndigheten uppmanar personer som nyligen har varit i Wuhan och har hosta och feber att kontakta vården via telefon och berätta om sina sympton och var de har befunnit sig.

Regeringen har beslutat att klassa det nya coronaviruset som allmänfärligt och samhällsfarligt, vilket bland annat gör det möjligt att tvinga människor till karantän. Detta är ett steg i att stärka den svenska beredskapen.

Elva evakuerade svenskar från Kina kom till Sverige förrförra söndagen. Folkhälsomyndigheten har uppgett att ingen av dessa uppvisar några symptom och att risken för att dessa personer skulle sprida en eventuell smitta är nästan obefintlig. De är dock satta i en frivillig karantän på grund av oro för det nya coronaviruset.

Efter att ha suttit isolerade i en vecka finns fortfarande inga tecken på smitta bland svenskarna. Alla prover som har tagits hittills har varit negativa.

Senast uppdaterad 3/3 11:55