Skip to content

Det kommer inte att hjälpa med vaccin den här gången.

Text uppdaterad 22:e september 2020

Enligt Harvards smittskyddsforskare Marc Lipsitch kommer 45-70% av världens befolkning vara smittade av Coronaviruset om cirka ett år. Om vi sätter allt vårt hopp till ett vaccin har vi stora problem menar Yale professorn Jason Schwartz

Det är inga uppmuntrade besked vi får från andra sidan Atlanten.

Jason menar i likhet med Lipsitch att eftersom ett vaccin kommer ta minst ett år att framställa är smittan då så pass utbredd att vaccinet kommer vara mer eller mindre verkningslöst.

Det är bara att läsa de inhemska nyheterna här i Sverige för att se hur fort sakernas tillstånd förändras. Sverige har ju valt att ta en annan väg en majoriteten av Västvärlden så här långt. Utfallet av det står skrivet i stjänorna.

Men allt är inte negativt, då både Lipsitch och  Jason menar att eftersom majoriteten av de smittade kommer att ha mer lindriga symptom allt eftersom sjunker dödssiffrorna och på sikt kommer viruset precis som alla virus gör, att retirera. Då har vi har helt enkelt blivit “gruppimmuna”.

Den stora frågan är om vi då har lärt oss en läxa om hur fort en pandemi kan uppstå och hur sårbara vi i denna tidsålder verkligen är? Det som dock är ännu viktigare är att lära oss att hålla våra vaccin uppdaterade för den dagen det kommer ett Corona 2.0 så vi då kan minimera framställningstiden för det vaccinet.