Skip to content

Kommer Sverige att införa en tredje vaccindos?

Behövs en tredje vaccindos? Forskarna är ännu inte överens om huruvida en tredje spruta är nödvändig eller ej. Trots det har över 40.000 personer i Sverige blivit erbjudna en tredje. 

Detta rör sig dock om personer med kraftigt nedsatt immunförsvar där två doser helt enkelt inte är tillräckligt.

Enligt en bedömning från Folkhälsomyndigheten kan påfyllnadsdoser för allmänheten i Sverige bli aktuellt först nästa år.

Enligt Tegnell finns det ännu ingen information som säger att det behövs en tredje spruta i dagsläget.

– Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC finns det inga indikationer, utom möjligen i Israel, att det finns ett behov av en tredje dos. I Sverige ser vi inte någon ökning av andelen som blir infekterade trots att de är vaccinerade. De fallen ligger konstant på en mycket låg nivå.

Varför inte tidigare?

En fråga om tajming, förklarar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson i en intervju i SvD.

– Det viktigaste argumentet är att försöka få en långsiktighet. Om man ger det tidigt så blir vi tidiga i nästa sväng. Jag tycker att man ska ge sig till tåls tills det verkligen behövs i stället för att bara fylla på med den tredje dosen, säger Johan Carlsson.

 

Experterna informerar om nya deltavarianten

En ny deltavariant av coronaviruset med en tilläggsmutation har upptäckts bland smittade i Uppsala län. SVT har frågat några experter om den nya deltavarianten.

Hur är smittspårningen annorlunda gällande den nya deltavarianten?

– Det är samma metod som man använder till andra deltavarianter som är en mycket noggrannare smittspårning än tidigare. Man ringer till både den som är smittad och de som kan ha exponerats för smitta. Det räcker att man har varit nära varandra en kortare stund, tidigare har vi sagt 15 minuter men det beror på situationen och hur smittsam man är och det reder smittspårarna ut, ibland kan det handla om kortare tid än så, säger Fredrik Settergren, chef för Nära vård och hälsa i Region Uppsala.

Många vaccinerade är oroliga när även fullvaccinerade smittats. Vad säger du om det?
– Utifrån att man i Sverige sett väldigt få fullvaccinerade drabbas av allvarlig sjukdom skulle jag inte vara orolig för detta. I och med att vi vet att också fullvaccinerade kan smittas och föra smittan vidare (i värsta fall till någon ovaccinerad) gäller fortsatt allmänna råd om att undvika trängsel och hålla avstånd, arbeta på distans om möjligt och att alltid stanna hemma om man känner sig sjuk, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare vid Region Uppsala.

Alla smittade har varit utomlands, vad gäller om man varit utomlands när det gäller testning?
– Det gäller skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelsen, säger Johan Nöjd. Han hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer som uppmanar alla att testa sig vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Det gäller även för dem som inte har symptom, men gäller inte dem som är fullvaccinerade sedan två veckor tillbaka.

Kan det bli aktuellt med en tredje spruta för att skydda sig mot nya varianter?
– Ja efterhand, men just nu i första hand viktigast att de som ännu är ovaccinerade kommer i gång med sin vaccination, säger Johan Nöjd.

Är det skillnad på hur mycket de olika vaccinen skyddar mot nya deltavarianter?
– 
I Sverige godkända vaccin har god skyddseffekt framförallt vad gäller att skydda mot allvarlig sjukdom, säger Johan Nöjd.

Hur ser ni på Folkhälsomyndigheten på faran med att denna nya mutation av delta har smittat redan vaccinerade personer?
– 
Andra varianter har ju också smittat redan vaccinerade personer, inget vaccin är ju hundraprocentigt. Det är väldigt få fall och så vitt jag vet har man i världen inte sett att denna undervariant av delta har spridit sig i någon större omfattning. Vi vet för lite om den för att vara varken oroliga eller inte oroliga, men vi följer den såklart, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Källa: SR