Skip to content

Vårdporten välkomnar KRY som ny samarbetspartner.

KRY – trygg vård direkt i mobilen

KRY gör det möjligt att träffa erfarna läkare och legitimerade psykologer via video, direkt i mobilen eller surfplattan. Genom digital teknik erbjuder KRY patienter från hela landet trygg vård på lika villkor under större delen av dygnet med endast några minuters väntetid.

Bara i Norden har KRY hittills hjälpt över en halv miljon patienter. Med huvudkontor i Stockholm, där resan en gång började, är KRY numera verksamt i flera europeiska länder och har ytterligare expansion på agendan.

KRY visar vägen mot framtidens hälso- och sjukvård med medarbetare som är dedikerade uppdraget att genom innovation, samarbete och engagemang förbättra världens hälsa – en patient i taget.