Skip to content

Brittiska CNN berömmer Sveriges Coronastrategi

Max Foster

Göteborg 1:e oktober 2020

Den brittiske journalisten Max Foster på CNN anser att den stora skillnaden mellan Storbritannien och Sveriges olika kurvor är Sveriges tydliga riktlinjer. Storbritannien är ett av de länderna som drabbats hårdast i Coronans andra våg medan Sverige är ett av de länder med minst antal döda.

Max foster menar att efter de höga siffrorna med insjuknande och döda i våras är Sverige nu ett av de länder med minst Corona relaterade dödsfall. Fox utvecklar sitt resonemang om bland annat konsekvenserna av Storbritanniens mildare restriktioner samt Sveriges mer långsiktiga strategi i videoinslaget.

Källa: CNN Network