Skip to content

Vårdcentralen, just nu är det många som söker!

Tanken med Vårdvalet var att det skulle öka tillgängligheten. Men i snart 10 år har söktrycket bara ökat. I dag är det svårt att snabbt få tid hos en läkare.

Enligt praxis ska födelsemärken undersökas närmare av läkare om de ändrar form eller färg, blir såriga, växer eller börjar klia. Rådet till oroliga är att “kontakta en vårdcentral”.

Men följde man uppmaningen var det bara ett fåtal som klarade vårdgarantins gräns.

I genomsnitt skulle man få vänta 3-4 veckor på att få träffa läkare, men några vårdcentraler lät gick det inte ens att boka tid. Istället erbjöd de drop-in-mottagningar, något som många människor kan ha svårt att kombinera med skola och jobb.

– Det var också stor skillnad mellan hur allvarligt de såg på hudförändringar. På en vårdcentral tyckte sjuksköterskan att patientens födelsemärken absolut skulle kollas upp snabbt, medan en annan menade att det inte var särskilt bråttom.

Oavsett om man ringde offentliga eller privata vårdcentraler så skiljde de sig inte åt nämnbart.

Beskeden från offentliga Närhälsan varierade mellan en och sex veckor. Av de privata aktörerna fick man både kortast och längst väntetid.

– Viktigaste slutsatsen är nog att det lönar sig att höra sig för bland vårdcentralerna i sin stadsdel. På Hisingen kan väntetiden på läkarbesök vara allt mellan fem dagar och fem veckor.

Just tillgängligheten var det främsta skälet till att Vårdvalet infördes för nästan exakt tio år sedan, den 1 oktober 2009. Då öppnade Västra Götalandsregionen möjligheten för privata aktörer inom primärvården. Över en natt ökade antalet vårdcentraler från 143 till 205.

Enbart i Göteborg startade 36 nya vårdcentraler, varav de flesta i centrum. Det talades då mycket om överetablering och många trodde att ett stort antal skulle få stänga av ekonomiska skäl. Patienterna skulle helt enkelt inte räcka till.

Men så har det inte blivit. Enligt de senaste uppgifterna från VG-regionen har 19 vårdcentraler avslutat sina kontrakt samtidigt som 15 nya har startat.

Bland de som fått stänga finns tre privata vårdcentraler i Göteborg som i slutet av 2011 polisanmäldes för bedrägeri sedan det uppdagats att de fuskat med ersättningen.

En förklaring till att så många vårdcentraler kunnat överleva är att vi går dit oftare nu än förr. Jämfört med 2009 var antalet besök 256 000 fler i fjol. Det senaste året rör ökningen främst besök hos vårdcentralernas psykologer och kuratorer.

Ett annat argument för Vårdvalet var att fler vårdcentraler skulle avlasta sjukhusens akutmottagningar. Men så har det inte heller blivit. Även där ökar patientströmmarna med allt längre väntetider som följd.

Källa:Göteborgs-Posten