Skip to content

Vaccinationshjälp från privata vårdbolag nobbas

Privata vårdbolag har erbjudit samtliga regioner hjälp med att genomföra vaccineringar mot covid-19. Några få har nappat, annars är responsen obefintlig. I Region Stockholm har ett av bolagen hyrt en lokal med 30 sjuksköterskor, redo att börja vaccinera. Men de får inget uppdrag.

Vaccinationen mot covid-19 är igång och i Sverige har man hittills vaccinerat omkring 80 000 människor.

De grupper som nu vaccineras är boende i äldreomsorg, personal i kommunal vård och omsorg, människor med hemtjänst samt de som bor med människor i hemtjänst. Landets regioner är nu också överens om att låta viss vårdpersonal få vaccin tidigare än planerat.

Trots att regionerna nu arbetar under högt tryck är de inte särskilt benägna att söka hjälp med vaccineringen.

Vårdföretagen Doktor 24, Kry och Min doktor är några av de privata bolag som erbjudit hjälp med vaccinering, men fått sval, näst intill obefintlig respons.

Vårdföretaget Doktor 24, som till en liten del ägs av Apoteket AB, har enligt Sara Dannborg, kommunikationschef, Doktor 24,  kapacitet att på ett smittsäkert sätt vaccinera ett hundratal människor om dagen på vart och ett av de 70-tal apotek som de redan har hälsorum i anslutning till runt om i landet.

– Vi har varit i kontakt med samtliga regioner. Bara Västra Götaland, Uppsala och Skåne har svarat, säger hon till Fokus.

Enligt Sara Dannborg har man totalt sett kapacitet att vaccinera flera hundra tusen människor per månad, om intresse finns från regionerna.

I både Västra Götaland och Region Uppsala har vårdföretaget nu slutit ett avtal, som innebär att Doktor 24 inom två veckor kommer att hjälpa till att vaccinera omsorgspersonal i vissa kommuner.

I Region Skåne pågår en upphandling med vårdföretaget för hjälp att genomföra vaccinationer, troligen i fasen då alla i åldrarna 18-69 år ska erbjudas vaccin. Regionens mål är att 70 procent av denna målgrupp, som i Skåne uppgår till 750 000, ska vara vaccinerade senast den 30 juni.

Största utmaningen nu är dock tillgång på vaccin, vaccinationslogistik, tvådos-förfarande och att olika grupper ska vaccineras parallellt, uppger vaccinsamordnare Maria Landgren för Fokus.

Även i Region Kronoberg har en upphandling med Doktor 24 påbörjats. Från resten av regionerna är det tyst.

Region Stockholm, där Doktor 24 redan ingår i vårdvalsavtal och där bolaget tidigare hjälpt till med vaccination mot säsongsinfluensan, har än så länge ignorerat erbjudandet om hjälp även med covid-19-vaccinering.

– Det skulle vara enkelt att aktivera oss där. Vi finns redan på plats både nationellt och lokalt, och har nätverk och kompetens som krävs för att genomföra vaccinationerna. I Stockholm har vi hyrt en lokal i slakthusområdet vid Globen, där vi har 30 sjuksköterskor redo att börja vaccinera. Men vi har inte fått uppdrag, eller ens besked. Vi står redo. Det är bara att trycka på knappen, säger Sara Dannborg.

Region Stockholm har sedan tidigare ett vårdval för vaccination som de kommer att använda i nästa skede, där finns både privata och offentliga utförare, meddelar Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

En extern leverantör ska vaccinera vård- och omsorgspersonal, och de husläkarmottagningar som vaccinerar är i både offentlig och privat regi, uppger han för Fokus.

En del regioner, som Gävleborg, räknar i sin tur med att behöva anlita privata vårdgivare först i den fas då den breda allmänheten ska vaccineras, och det kan handla om att boka tider.

För att utföra vaccination behöver man ha en sjuksköterska som ger injektion, en infektionsläkare som finns som jour för ta hand om eventuella reaktioner av vaccinet, samt ordination som läkare eller sjuksköterska med viss kompetens kan ge. Denna kapacitet har Doktor 24, enligt Sara Dannborg.

– När det är dags för den breda vaccineringen av 18-69-åringar finns risk att vaccinationstakten blir ojämlik om regionerna inte tar hjälp av privata aktörer, resonerar hon.

Eftersom regionerna får samma ersättning av staten oavsett vilken aktör som utför vaccineringen behöver det heller inte bli någon dyr affär, anser hon.

Nyligen krävde M-ledaren Ulf Kristersson att regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att delta vid vaccineringen mot covid-19. Exakt vad de ska bidra med är en öppen fråga, anser han, men uppmanar regeringen att vända sig till Försvaret för att säkra stöd.

ÖB Micael Bydén har i sin tur svarat att det är ovisst om Försvarsmakten kommer att bidra i vaccineringen.

»Vi har ingen hemställan om att bidra i vaccineringsprocessen. Men vi står självklart redo om det kommer en sådan« sade han nyligen till SvD.

Både i Storbritannien och i USA har försvaret bidragit i vaccineringen; i Storbritannien har 150 mobila team exempelvis inrättats för att distribuera vaccin och utbilda militär att ge vaccindoser.

Även det svenska försvaret skulle kunna bidra på liknande sätt, enligt ÖB.

Efter en dramatisk ökning av antalet covidfall i Region Blekinge efter storhelgerna, med 49 inlagda covid-19-patienter, varav 9 på Iva, har regionen vänt sig just till Försvarsmakten centralt för att be om hjälp. Inte med vaccineringen, men med specialistkompetens inom intensivvården.

-I första hand har vi gjort en förfrågan om möjligheten att kunna få kompetent personal. Vi vet att det inom försvaret finns sjuksköterskor med intensivvårdsutbildning, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, till Fokus.

Vad har ni fått för svar från Försvarsmakten? 

-De ville ha ytterligare komplettering i förfrågan, så vi håller på att skriva det nu.

Någon plan på att ta hjälp av privata vårdföretag för vaccineringen har Region Blekinge dock inte.

-Vi mobiliserar medarbetare inom vårt ordinarie system nu, säger Kjell Ivarsson.

***

FAKTA: Vaccineringens tre faser

Fram till den 10/1 har man vaccinerat omkring 80 000 människor i Sverige.

I den vaccinering som pågår just nu, i fas 1, ingår boende i äldreomsorg, människor med hemtjänst och de som bor med människor som har hemtjänst.

I fas 2 vaccineras övriga som är 70 år eller äldre och de som får insatser inom LSS, samt personal inom vård och omsorg, som jobbar nära patienter.

I fas 3 vaccineras vuxna mellan 18-69 år. I fas 4 vaccineras resten av befolkningen. Alla som önskar väntas kunna bli vaccinerade mot covid- 19 under första halvåret 2021.

10 av regionerna uppger att de använt hälften av de vaccindoser som de fått. När vaccinet plockats ut ur frysen är det hållbart endast i fem dygn. Regionerna har uppmanats att använda allt vaccin.

Källa: Fokus