Skip to content

Skillnaden mellan privat sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Många vill idag ha ett alternativ till den offentliga vården om de skulle bli sjuka. Då finns det två olika slags privata försäkringar som man kan skaffa. Antingen en sjukförsäkring eller en sjukvårdsförsäkring. Vårdporten förklarar skillnaden mellan de två.

Alla svenska medborgare har rätt till vård när vi blir sjuka och sjukpenning när vi tvingas vara borta från jobbet. Men många betalar gärna lite mer för att få snabbare hjälp eller högre sjukpenning.

Då finns det två slags försäkringar: Privata sjukvårdsförsäkringar och sjukförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringen fungerar som ett komplement till den offentliga vården.

Så fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Över 650 000 personer i Sverige har idag en privat sjukvårdsförsäkring enligt svenskförsäkring.se. 70 procent av försäkringarna bekostas av arbetsgivaren.

En sjukvårdsförsäkring innebär ofta sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering.

Och ju mer man betalar desto mer omfattande och snabbare service får man. Yngre betalar i regel mindre än äldre.

Många sjukvårdsförsäkringar är dessutom kopplade med olycksfallsförsäkringar.

Vad kostar den då? Och vilket skydd ger den?

Du betalar för den omfattning du vill att försäkringen ska ha och hur gammal du är. Skälet är att ju äldre du blir desto större är risken att drabbas av sjukdomar och plötsligt dödsfall. Därför har försäkringsbolagen även en övre gräns för hur gammal du får vara för att teckna en försäkring.

Det finns en poäng att teckna sjukvårdsförsäkring tidigt i livet. Den främsta anledningen är att du är skyddad under en längre tid, men också att det blir svårare att bli godkänd om du är äldre. Har du dessutom åkommor du lider av blir det svårt att försäkra dig mot dem.

Folksam har sjukvårdsförsäkring i tre steg där den billigaste kostar runt en tusenlapp om året för en 40-åring, och den mest omfattande 15 000 per år för en 60-åring. På insplanet.com kan man jämföra priser och bolag, men det krävs registrering.

Innan du bestämmer dig ska du kolla vilka villkor som erbjuds och under vilka omständigheter.

 Tidsgarantier. Många försäkringsbolag lämnar tidsgarantier. Du ska kanske få träffa en specialist inom ett visst antal dagar och bli opererad inom exempelvis 14 dagar. Men vad händer om de inte kan uppfylla löftena? Blir du kompenserad och med hur mycket?

 Hur länge gäller försäkringen? Kan du ha den tills du är 80? 70? eller bara 65? Vad kommer den att kosta dig när du blir äldre? Kommer du att ha råd att behålla den?

 Eftervård och rehabilitering? Finns det någon utökad hjälp att komma tillbaka efter det att du lämnat sjukhuset?

 Second opinion. Kan du få ett utlåtande från en annan specialist i området? När läkaren föreslår en behandling eller ett ingrepp som dramatiskt ändrar ditt liv kan du kanske få träffa en annan specialist. Om båda säger samma sak, eller de har olika åsikter, kanske ditt beslut blir enklare att fatta.

 Upplysning. Får du hjälp med sjukvårdsrådgivning?

 Hjälp med räkningarna. Vissa erbjuder att betala kostnaderna upp till högkostnadsskyddet. Men är det värt pengarna?

Vad är en privat sjukförsäkring?

En privat sjukförsäkring hjälper dig ekonomiskt om du är sjukskriven under en längre tid. Normalt får du 80 procent av din inkomst vid sjukdom, en sjukförsäkring kan halvera ditt tapp, det vill säga att du får 90 procent av inkomsten.

Många sjukförsäkringar erbjuder även ersättning om din arbetsförmåga blir nedsatt med 25 procent eller mer.

Karenstiden för sjukförsäkringen är längre, oftast tre månader, vilket är brytpunkten från när arbetsgivaren är med och betalar din sjuklön.

Många fackförbund erbjuder sina medlemmar en sjukförsäkring.

Vad kostar en sjukförsäkring?

Ju yngre du är och ju mindre du tjänar desto billigare försäkring. Försäkringsbolaget Bliwa tecknar avtal bland annat för journalistförbundet. Är du under 27 och tjänar under 27 000 kostar den 26 kronor i månaden. Är du över 45 och tjänar 40 000 eller mer kostar försäkringen 135 kronor i månaden. Då kan du maximamalt få 3 500 kronor i månaden, mot 1 500 för din yngre kollega.