Skip to content

Nu ska alla barn i Sverige få magsjukevaccin

Vaccination mot rotavirus införs den 1 september. Varje år drabbas runt 50 000 barn av rotavirus som orsakar besvärlig och plågsam magsjuka hos små barn. 
Den 1 september införs Rota-vaccin i det nationella vaccinationsprogrammet för att minska antalet drabbade barn.

Många barn har redan fått vaccin mot Rota-viruset eftersom 10 regioner i landet redan har infört det i sina regionala vaccinationsprogram. Det har lett till att färre barn behöver vårdas på sjukhus. Från och med den 1 september ingår vaccinet i det stora nationella vaccinationsprogrammet.

Alla spädbarn i hela landet kommer att erbjudas gratis vaccination. Det ges som droppar i munnen i två eller tre doser. Första dosen ges när barnet är sex veckor och andra dosen när barnet är tre månader.

– Det är en stor sjukdomsbörda för barnen att drabbas av rotavirus. Det har också stor påverkan på familjerna och sjukvården. När viruset nu ingår i det nationella vaccinationsprogrammet kommer det att spara både lidande och stora samhällsresurser, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

De flesta blir sjuka på våren

Nästan alla barn drabbas av rotaviruset en eller flera gånger innan de fyllt fem år. Det är den vanligaste mag-tarminfektionen hos små barn och sjukdomen är vanligast hos barn som är mellan 6 och 36 månader gamla. De flesta insjuknar på vårkanten i februari och mars. Enligt folkhälsomyndigheten vårdas varje år över 2 000 barn på sjukhus på grund av rotavirusinfektioner.

Viruset orsakar magsjuka som kan vara riktigt jobbig för de minsta barnen. Barnen kräks, får feber och vattentunna diarréer som kommer ofta. Kraftiga diarréer kan leda till uttorkning. Enstaka barn kan få saltrubbningar, kramper eller hjärninflammation. Barn som är yngre än två år har störst risk att bli svårt sjuka och drabbas av komplikationer. Symtomen varar normalt mellan fem och åtta dagar.

Tvätta händerna efter blöjbyte

Viruset sprids mellan människor och det är lätt att bli smittad. Man kan minska risken genom att tvätta händerna noga innan man äter och efter blöjbyten och toalettbesök.

Vaccin mot rotavirus används i stora delar av världen och ingår numera i nära 100 länders vaccinationsprogram. Det skyddar till över 90 procent mot allvarlig infektion enligt Folkhälsoinstitutet.

Finns det biverkningar med vaccinet?

  • Vanliga biverkningar är lätt diarré eller kräkning. Mindre vanliga biverkningar är magsmärtor och hudutslag.

  • En mycket sällsynt biverkning är tarminvagination som innebär att tarmen hakar upp sig i sig själv och det blir stopp i tarmen. Tillståndet kan även förekomma utan att barnet fått vaccination.