Skip to content

Nu har Sverige passerat över 200 smittade av coronaviruset.

10:e mars

Uppdaterad 22:10

Fem personer i Västerbotten har idag bekräftats vara smittade av Coronaviruset. Samtliga har isolerats i sina hem. Tre av de fem personerna tillhör samma familj. 

Alla fem kom nyligen hem ifrån en resa i norra Italien och har inte behövt läggas in på sjukhus.  Men över 50 prover har nu tagits och smittspårning pågår för fullt för att så snabbt som möjligt kunna eliminera risken för smittspridning.

Bara de senaste dagarna har det varit en kraftig ökning på bekräftade smittfall i Sverige. Smittskyddsinstitutet har än så länge lyckats lokalisera de smittade så vi befinner oss fortfarande i Fas1. Det innebär att vi har kontroll på smittoläget inom landet till skillnad från många andra europeiska länder där viruset nu etablerat sig inom ländernas gränser.