Skip to content

Nästan var tredje amerikan tror att Covid-19 har tagits fram i ett laboratorium

Det nya coronaviruset ”har tagits fram i ett laboratorium” eller ”har skapats i ett laboratorium av misstag”. 23 respektive 6 procent av amerikanerna stöder dessa två svarsalternativ. Det innebär att nästan var tredje amerikan anser att det nya coronaviruset har skapats av människan i ett laboratorium.

Det är slutsatsen i en ny rapport av den oberoende tankesmedjan Pew Research Center, baserat på en undersökning som gjordes under perioden 10-16 mars där 8 914 vuxna i åldrarna 18-65 år tillfrågades.

Majoriteten av de tillfrågade – 43 procent – tror dock att SARS-Cov-2 har uppstått i naturen.