Skip to content

Läkarförbundet vill att regionerna utfärdar AT-förordnande

Läkarförbundet ger tummen upp till ett förslag om lagändringar som innebär att regionerna ska återfå möjligheten att själva utfärda särskilda förordnanden för AT-läkare och vikarier.

Tidigare har landets regioner haft rätt att utfärda särskilda förordnanden för personer utan läkarlegitimation. Ett särskilt förordnande krävs för anställning som AT-läkare eller för icke legitimerade läkare som vikarierar.

Men efter en dom i kammarrätten tidigare i år stod det klart att det endast är Socialstyrelsen som får ge dessa särskilda förordnanden. Det innebär regionerna sedan i maj har varit tvungna att ansöka hos Socialstyrelsen när en icke legitimerad läkare ska anställas.

Regeringen lovade att man skulle arbeta för att återställa den tidigare ordningen, och nu har socialdepartementet tagit fram förslag på lagändringar som ska göra det möjligt. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Läkarförbundet har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förbundet skriver i ett svar att antalet läkare som anställs genom särskilt förordnande för AT-tjänst och vikariat är relativt stort och att man ser risker med förlängda handläggningstider om det endast är Socialstyrelsen som får utfärda dessa förordnanden.

Förbundet anser att det därför vore en »tillfredställande ordning« att regioner återfår möjligheten att själva förordna icke legitimerade läkare.

Samtidigt påpekar förbundet att det är viktigt att regionerna har tydliga rutiner för hur man hanterar dessa förordnanden. Bland annat måste det finnas rutiner för kontroller inför anställning, exempelvis att regionerna begär examensbevis från dem som ska anställas som AT-läkare.

Svenska läkaresällskapet, som också lämnat synpunkter, har inte heller några invändningar mot socialdepartementets förslag.

Källa:Läkartidningen