Skip to content

Det kommer inte att hjälpa med vaccin den här gången!

Uppaderat 22 september

Enligt Harvards smittskyddsforskare Marc Lipsitch kommer 40-70% av världens befolkning vara smittade av Coronaviruset om cirka ett år. Om vi sätter allt vårt hopp till ett vaccin har vi stora problem menar Yale professorn Jason Schwartz

Det är inga uppmuntrade besked vi får från andra sidan Atlanten.

Jason menar i likhet med Lipsitch att eftersom ett vaccin kommer ta minst ett år att framställa är smittan då så pass utbredd att vaccinet kommer vara mer eller mindre verkningslöst.

Det är bara att läsa de inhemska nyheterna här i Sverige för att se hur fort sakernas tillstånd förändras. Men allt är inte negativt, då båda även menar att majoriteten av de smittade kommer att ha mer lindriga symptom sjunker dödssiffrorna och på sikt kommer viruset precis som alla virus gör, att retirera.

Den stora frågan är om vi då har lärt oss en läxa om hur fort en pandemi kan uppstå och hur sårbara vi i denna tidsålder verkligen är? Det som dock är ännu viktigare är att lära oss att hålla våra vaccin uppdaterade för den dagen det kommer ett Corona 2.0 så vi då kan minimera framställningstiden för det vaccinet.

Många läkemedlesföretag deltar i kapplöpningen med att vara först med ett effektivt vaccin men nu är vi inne i månadsskiftet september/oktober och ingenting talar för att ett färdigt vaccin redo för att testas på en större grupp ligger minst ett halvår fram.