Skip to content

Behandling av synfel och ålderssynthet på Novius

Novius ögonklinik jobbar med både ögonlaser för behandling av olika synfel på yngre patienter och ett stort utbud av ögonoperationer, som skräddarsys specifikt för varje patient, för korrektion av synfel och ålderssynthet på den äldre gruppen.  Vilken behandling man än väljer kan man alltid vara säker på att få en personlig kontakt med sin läkare som är med under hela behandlingsprocessen och alltid jobbar med den senaste tekniken. Christos Lenis, grundade Novius tillsammans med sin bror Konstantin Lenis, för 19 år sedan, de är båda ögonläkare och aktiva kirurger på företaget.

På Novius arbetar man med alla olika modeller inom RLE-tekniken och det finns många aspekter som är viktiga i en behandlingsprocess. Med RLE-tekniken korrigeras olika synfel och ålderssynthet genom att ersätta ögats egen lins med en individuellt skräddarsydd lins i plast. Bland annat erbjuder Novius sina patienter undersökning med marknadens bästa instrument och kan därmed erbjuda patienten den mest passande behandlingen. Novius kirurger är certifierade för alla operationsmetoder som erbjuds på kliniken.

Som referensklinik brukar Novius vara först på marknade med nya produkter. ED0F-linser eller annars kallade linser med utökat skärpedjup, är en produkt som har blivit ett lyft för den patientkategori som är ålderssynta och önskar bli av med glasögon på alla avstånd, eftersom dessa linser ger ögat ett steglöst seende med fokus som startar på 40-45 cm och fortsätter bortåt 5 meter och längre. Det är alltså inte bara närseendet och synen på långt håll som förbättras, utan man får även fokus på mellanavstånden. Novius vill alltid hålla hög nivå på den kirurgiska utrustningen så att behandlingarna är säkra och precisa. Efter operationen får patienten en uppföljning och kontakten med kirurgen hålls till läkningen är helt avslutad. Vi sätter stor vikt vid att själva ögonkirurgen informerar om behandlingen. Då kan det inte bli några missuppfattningar om vad patienten har att förvänta sig efter operationen. På detta sätt ökar man nöjdhetsgraden.

Novius läkare lägger mycket tid på att göra en utvärdering av patienten. Kirurgen tar hand om patienten från början till slut och man utgår inte enbart från mätningar av ögat, utan väger även in andra aspekter, som till exempel personlighetsbedömning, då minskar risken att något går fel under processen. Novius använder sig av 3D-data modeller för att i detalj informera patienten om den aktuella operationen för att öka förståelsen bland patienterna. Den erhållna kunskapen uppskattas av patienterna och ökar nöjdheten.

Novius kirurger deltar ständigt i nationella och internationella utbildningar som lärare, detta för att sprida kunskap om nya kirurgiska tekniker och själva ta del av nyheter. Det är anledningen till en ständigt uppdaterad expertis på Novius.