Skip to content

Antalet vuxna som går till tandläkaren har minskat

Antalet vuxna som går till tandläkaren har minskat de senaste åren. Den största minskningen sker i åldersgruppen 35-49 år. Samtidigt har de akuta tandvårdsbesöken ökat enligt en färsk rapport från Socialstyrelsen.

Som vuxen i studien avses personer som är 23 år eller äldre. Ifjol besökte 56% av de vuxna tandvården jämfört med 63% 2011.

Andelen som endast gjort ett tandläkarbesök under en treårsperiod har minskat till 77%. Såväl planerade som akuta besök är inkluderade i statistiken.

Största minskningen

Den största minskningen är i gruppen 35-49 år där endast 72% besökte tandvården under den senaste treårsperioden jämfört med 80% 2011.

Ökning av akuta besök

Även om antalet besök generellt minskar ökar antalet akuta tandvårdsbesök. Där har det skett en ökning med 13%.

En slutsats är att ökningen av de akuta besöken är ett resultat av att man ej har haft regelbundna besök under en längre tid.

Stora skillnader

Enligt en kartläggning av SVT Nyheter är det stor skillnad i tandvård beroende på patientens inkomst.

Skillnad visar sig i alla åldersgruppen men är som tydligast i åldern 55-74 år.

Antalet tandutdragningar minskar generellt förutom bland dem som endast har grundskola som utbildningsnivå visar Socialstyrelsens rapport.